Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry
26.11.2019

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

Toiminnan tavoitteet

Aluejärjestön toiminnan tavoitteena on edistää eläkeläisten terveyden, fyysisen kunnon ja toimintakyvyn säilymistä sekä ehkäistä yksinäisyyttä, masennusta ja syrjäytymistä. Aluejärjestö tukee jäsenyhdistyksiään tässä toiminnassa, järjestää täydentävää toimintaa, edistää yhdistysten välistä yhteistyötä sekä pitää yhteyttä muihin eläkeläisten asioita edistäviin järjestöihin Helsingissä ja lähialueella. Yhteistyötä Eläkeläisten Uudenmaan Aluejärjestön kanssa jatketaan.

Toimialue

Aluejärjestön toimialue on Helsingin kaupunki.

Jäsenistö

Aluejärjestöön kuuluu kymmenen alueellista jäsenyhdistystä sekä kaksi kannatusjäsenyhdistystä (LIITE). Aluejärjestöön kuuluvissa paikallisyhdistyksissä on noin 1380 henkilöjäsentä.

Toimitilat

Aluejärjestön sääntömääräiset kokoukset ja aluetoimikunnan kokoukset pidetään Kinaporin palvelukeskuksessa, Hämeentie 58 – 60. Työvaliokunnan ja harrastusryhmien toiminta järjestetään vuokratiloissa Helsingin sairaus- ja tapaturmainvalidien toimistolla Kulmavuorenkatu 5 ja syksyllä Hermannin kerholla, Hämeentie 67. Vuokrakulut ovat nousussa taloyhtiön Hämeentie 67 peruskorjausten vuoksi. Ulkoilutilaisuuksien ja juhlien tapahtumapaikat päätetään tapauskohtaisesti.

Järjestötoiminta

Aluejärjestön sääntömääräiset kokoukset ovat syyskokous ja kevätkokous. Aluetoimikunta ja työvaliokunta kokoontuvat noin kerran kuussa, kesällä harvemmin.

Yhdistysten aluetapaaminen järjestetään 6.2.2020 KSL:n koulutustiloissa.

Aluejärjestö ja yhdistykset tekevät aloitteita järjestön valtuuston kokoukseen.

Tiedotustoiminta

Aluejärjestö ylläpitää ja kehittää omia kotisivujaan www.elry-helsinki.org

Aluejärjestöä ja sen jäsenyhdistyksiä esittelevää esitettä jaetaan aluejärjestön ja yhdistysten järjestämissä tapahtumissa.

Toiminnasta ilmoitetaan ilmoituksilla Eläkeläinen-lehdessä sekä jäsenjärjestöille lähetettävillä sähköpostiviesteillä.

Aluejärjestön Facebook-ryhmä toimii tiedottamisen ja vapaamuotoisten keskustelujen alustana. www.facebook.com/groups/1501446696818771/ Aluejärjestön kirjoittajapiiri pitää blogia aluejärjestön kotisivuilla www.elry-helsinki.org/5.

Toiminta sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi

Aluejärjestö tiedottaa jäsenistölleen ja muille alueen ikäihmisille ajankohtaisista eläkeläisiä koskevista asioista, järjestää koulutusta ja keskusteluja sekä osallistuu kansalaistoimintaan yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Erityisenä tavoitteena on huolehtia lähipalveluista sekä vähäosaisten eläkeläisten palvelujen saatavuudesta. Ajankohtaisia asioita ovat mm.

  • Stadin ikäohjelman uuden version toimeenpano
  • sote-lainsäädännön ja kaupungin organisaatiouudistuksen vaikutukset
  • monikulttuuristen vanhusten saaminen mukaan eläkeläistoimintaan
  • uusien eläkeläisten saaminen mukaan eläkeläistoimintaan.
  • Aluejärjestö ja yhdistykset järjestävät opintotoimintaa ”Ikäystävälliseen Suomeen” -tavoiteohjelman aineistoista.

Aluejärjestö on esittänyt, että Helsingin kaupunki liittyisi ikäystävällisten kuntien verkostoon. Kampanjan tukemiseksi aluejärjestö järjestää ”Helsingistä ikäystävällinen” tapahtuman 2.6.2020, mihin haetaan toimintatonni-avustusta. Tapahtuma on kaikille avoin, ja sen yhteydessä tehdään järjestöämme tunnetuksi ja hankitaan uusia jäseniä.

Aluejärjestö toimii aktiivisesti Helsingin vanhusneuvostossa ja Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry:ssä ikäihmisten palvelujen ja elinolojen parantamiseksi.

Aluejärjestö toimii yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan sekä monipuolisten palvelukeskusten kanssa vanhuspalvelujen kehittämiseksi.

Ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä sekä yhteisöllisyyttä edistävä harrastus- ja virkistystoiminta

Aluejärjestö täydentää jäsenyhdistysten harrastus- ja virkistystoimintaa järjestämällä yhteisiä harrastusryhmiä ja tapahtumia. Tavoitteena on eläkeläisten henkisen ja fyysisen vireyden ja yhteisöllisyyden tukeminen ja edistäminen.

Kuntoliikunta

Aluejärjestö tukee jäsenyhdistyksiä säännöllisen liikunnan edistämisessä jakamalla jäsenistölle Kunnossa kaiken ikää –kampanjan materiaaleja ja Eläkeläiset ry:n kuntopasseja sekä järjestämällä retkiä ja ulkoilutapahtumia.

Osallistutaan Pyöräliiton kampanjaan ”Seniorit satulaan”.

Laskiaisrieha

Helmikuussa järjestetään perinteinen laskiaisrieha Malmin työväentalolla.

Syystärräys

Aluejärjestö osallistuu järjestömme syystärräys-tapahtumaan elo-syyskuun vaihteessa.

Ulkoilu- ja kotiseuturetkiä

Aluejärjestö järjestää retkiä luontokohteisiin sekä kiinnostaviin kaupunkikohteisiin. Kevätkaudella järjestetään kävelyretki jossakin Itä-Helsingin luontokohteessa. Syksyllä järjestetään perinteinen sieni- ja ulkoiluretki Salmen alueella Vihdissä.

HEJ ry:n ja kaupungin järjestämät liikunta- ja kulttuuritapahtumat

Aluejärjestö osallistuu Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry:n ja kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan järjestämiin liikunta- ja kulttuuritapahtumiin ja niistä tiedottamiseen.

Hyvinvointi-, terveys- ja kulttuurimatkailu

Aluejärjestö tukee yhdistysten yhteistyötä matkojen järjestämisessä kylpylöihin, liikuntakeskuksiin ja kulttuurikohteisiin mm. tiedottamalla avoimista paikoista aluejärjestön kotisivujen kautta.

Joulutapahtuma

Joulun alla järjestetään yhteinen tapahtuma, mahdollisesti kulttuurimatka.

Kirjoittajapiiri

Aluejärjestön kirjoittajapiiri kokoontuu joka kolmas viikko . Kokoontumispaikkana on tammi-elokuussa Helsingin sairaus- ja tapaturmainvalidien toimisto, Kulmavuorenkatu 5, ja sen jälkeen Hermannin kerho, Hämeentie 67. Ohjaajana toimii Maippi Tapaninen.

Aluejärjestön talous

Aluejärjestön toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla ja kaupungin sosiaali- ja terveysviraston avustuksella. Aluejärjestö hakee toimintatonnirahoitusta Helsingistä ikäystävällinen -tapahtuman järjestämiseen

LIITE

Aluejärjestön jäsenyhdistykset 2020

Varsinaiset jäsenet

Jakomäen Eläkeläiset ry
Kaarelan Eläkeläiset ry
Kallion – Vallilan Eläkeläiset ry
Kontulan Eläkeläiset ry
Laajasalon Eläkeläiset ry
Malmin Eläkeläiset ry
Myllypuron Eläkeläiset ry
Pihlajamäki – Pihlajiston Eläkeläiset ry
Tapulin Eläkeläiset ry
Vartiokylän Eläkeläiset ry

Kannatusjäsenet:
Naiskuoro Helokit ry
Kansantanssiryhmä