TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019


Toiminnan tavoitteet


Aluejärjestön toiminnan tavoitteena on edistää eläkeläisten terveyden,
fyysisen kunnon ja toimintakyvyn säilymistä sekä ehkäistä yksinäisyyttä,
masennusta ja syrjäytymistä. Aluejärjestö tukee jäsenyhdistyksiään tässä toiminnassa, järjestää täydentävää toimintaa, edistää yhdistysten
välistä yhteistyötä sekä pitää yhteyttä muihin eläkeläisten asioita edistäviin järjestöihin Helsingissä ja lähialueella. Yhteistyötä Eläkeläisten Uudenmaan Aluejärjestön kanssa jatketaan.

Vuonna 2019 järjestetään eduskuntavaalit ja EU-parlamentin vaalit.
Aluejärjestö nostaa esille eläkeläisille tärkeitä asioita ja kannustaa
eläkeläisiä äänestämään.


Juhlavuosi

Vuosi 2019 on järjestömme juhlavuosi, jolloin tulee kuluneeksi 60 vuotta Eläkeläiset ry:n perustamisesta. Aluejärjestö järjestää yhteisen juhlan Kerava-salissa 3.10.2019 yhdessä Uudenmaan aluejärjestön kanssa. isäksi osallistumme järjestön pääjuhlan järjestämiseen Kulttuuritalolla 4.12.2019.

16.1.2019 aluejärjestö järjestää Kinaporissa tilaisuuden, jossa puhuu
kirjailija Sirpa Kähkönen. Myöhemmin keväällä järjestetään keskustelutilaisuus ikääntymispolitiikasta, jossa käsitellään uutta Stadin ikäohjelmaa sekä järjestömme ikääntymispoliittista ohjelmaa. Nämä tilaisuudet ovat kaikille avoimia, ja niistä tiedotetaan tehokkaasti.

Aluejärjestö kierrättää järjestön 60-vuotisjuhlanäyttelyä
palvelukeskuksissa ja kirjastoissa.

Toimialue

Aluejärjestön toimialue on Helsingin kaupunki.

Jäsenistö

Aluejärjestöön kuuluu kymmenen alueellista jäsenyhdistystä sekä kaksi
kannatusjäsenyhdistystä (LIITE).
Aluejärjestöön kuuluvissa paikallisyhdistyksissä on noin 1400 henkilöjäsentä.

Toimitilat

Aluejärjestön sääntömääräiset kokoukset ja aluetoimikunnan kokoukset
pidetään Kinaporin palvelukeskuksessa, Hämeentie 58 – 60. Työvaliokunnan ja harrastusryhmien toiminta järjestetään vuokratiloissa Hermannin kerholla, Hämeentie 67. Vuokrakulut ovat nousussa taloyhtiön peruskorjausten vuoksi. Ulkoilutilaisuuksien ja juhlien
tapahtumapaikat päätetään tapauskohtaisesti.

Järjestötoiminta

Aluejärjestön sääntömääräiset kokoukset ovat syyskokous ja
kevätkokous. Aluetoimikunta ja työvaliokunta kokoontuvat noin kerran kuussa, kesällä harvemmin.

Tiedotustoiminta

Aluejärjestö ylläpitää ja kehittää omia kotisivujaan www.elry-helsinki.org

Aluejärjestöä ja sen jäsenyhdistyksiä esittelevä esite uudistetaan.
Esitettä jaetaan aluejärjestön ja yhdistysten järjestämissä tapahtumissa.

Toiminnasta ilmoitetaan ilmoituksilla Eläkeläinen-lehdessä sekä
jäsenjärjestöille lähetettävillä sähköpostiviesteillä.

Aluejärjestön Facebook-ryhmä toimii tiedottamisen ja vapaamuotoisten
keskustelujen alustana. www.facebook.com/groups/1501446696818771/

Toiminta sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi

Aluejärjestö tiedottaa jäsenistölleen ja muille alueen ikäihmisille
ajankohtaisista eläkeläisiä koskevista asioista, järjestää koulutusta ja
keskusteluja sekä osallistuu kansalaistoimintaan yhteistyössä muiden
järjestöjen kanssa. Erityisenä tavoitteena on huolehtia lähipalveluista sekä vähäosaisten eläkeläisten palvelujen saatavuudesta. Ajankohtaisia asioita ovat mm.

-
Stadin ikäohjelman uuden version toimeenpano


sote-lainsäädännön ja kaupungin
organisaatiouudistuksen vaikutukset


- monikulttuuristen vanhusten saaminen mukaan
eläkeläistoimintaan.

Aluejärjestö toimii aktiivisesti Helsingin vanhusneuvostossa ja
Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry:ssä.


Aluejärjestö toimii yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja
terveystoimialan sekä monipuolisten palvelukeskusten kanssa vanhuspalvelujen kehittämiseksi.Ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä sekä yhteisöllisyyttä edistävä harrastus- ja virkistystoiminta

Aluejärjestö täydentää jäsenyhdistysten harrastus- ja
virkistystoimintaa järjestämällä yhteisiä harrastusryhmiä ja tapahtumia. Tavoitteena on eläkeläisten henkisen ja fyysisen vireyden ja yhteisöllisyyden tukeminen ja edistäminen. Aluejärjestö tehostaa yhteistyötä kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa.

Kuntoliikunta

Aluejärjestö tukee jäsenyhdistyksiä säännöllisen liikunnan edistämisessä jakamalla jäsenistölle Kunnossa kaiken ikää –kampanjan materiaaleja ja Eläkeläiset ry:n kuntopasseja sekä järjestämällä retkiä ja
ulkoilutapahtumia.


Kevätkaudella järjestetään jäsenistölle yhteinen ulkoilu- ja
liikuntatapahtuma.

Laskiaisrieha

Perinteinen laskiaisrieha järjestetään Vartiokylän työväentalolla.

Ulkoilu- ja kotiseuturetkiä

Aluejärjestö järjestää retkiä
luontokohteisiin sekä kiinnostaviin kaupunkikohteisiin. Syksyllä järjestetään perinteinen sieni- ja ulkoiluretki.HEJ ry:n ja kaupungin järjestämät liikunta- ja kulttuuritapahtumat

Aluejärjestö osallistuu Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry:n ja
kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan järjestämiin liikunta- ja
kulttuuritapahtumiin ja niistä tiedottamiseen.

Hyvinvointi-, terveys- ja kulttuurimatkailu

Aluejärjestö tukee yhdistysten yhteistyötä matkojen järjestämisessä

kylpylöihin, liikuntakeskuksiin ja kulttuurikohteisiin mm. tiedottamalla
avoimista paikoista aluejärjestön kotisivujen kautta.

Kirjoittajapiiri

Aluejärjestön kirjoittajapiiri kokoontuu joka kolmas viikko Hermannin
kerholla. Ohjaajana toimii Maippi Tapaninen.


Aluejärjestön talous

Aluejärjestön toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla ja kaupungin
sosiaali- ja terveysviraston avustuksella. Aluejärjestö hakee toimintatonni-rahoitusta ulkoilu- ja liikuntatapahtumien
järjestelyihin ja tiedottamisee

LIITE

Aluejärjestön jäsenyhdistykset 2019

Varsinaiset jäsenet

Jakomäen Eläkeläiset ry
Kaarelan Eläkeläiset ry
Kallion – Vallilan Eläkeläiset ry
Kontulan Eläkeläiset ry
Laajasalon Eläkeläiset ry
Malmin Eläkeläiset ry
Myllypuron Eläkeläiset ry
Pihlajamäki – Pihlajiston Eläkeläiset ry
Tapulin Eläkeläiset ry
Vartiokylän Eläkeläiset ry

Kannatusjäsenet
Naiskuoro Helokit ry
Kansantanssiryhmä Tallukat ry