Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry

Aluejärjestöön kuuluu kahdeksan paikallisyhdistystä ja kaksi kannatusyhdistystä. Aluejärjestö on alueellinen kattojärjestö Helsingin kaupunginosien paikallis-ja kannatusyhdistyksille. Toimintamme keskittyy eläkeläisten etujen ajamiseen sekä jäsenille suunnattujen juhlien, matkojen ja muiden tapahtumien järjestämiseen.


Esite


Kuulumme Eläkeläiset ry:hyn. Katso tästä järjestön kotisivuja.